BİZİM HİKAYEMİZ

 

Öğrenme bir yolculuktur. Bu yolculukta edinilen deneyimler davranışlarımızı değiştirir. Öğrenme değişen davranışlarımızın kalıcı hale gelmesi ile gerçekleşir. Bu nedenle fikritesisat olarak :

  1. Tüm atölyelerimizde deneyimi, yaşayarak öğrenmeyi merkeze koyarız
  2. Katılımcıların yaşayacakları deneyime hızlıca adapte olabilmeleri için oyun bazlı motivasyon egzersizleri kullanırız. Çünkü eğlenceli olmayan hiçbir yolculuk hatırlanmaz.
  3. Klasik öğrenmenin etken – edilgen yapısını kırarak tüm katılımcıların aktif olduğu yapılar kurgularız.
  4. Performans sanatları (tiyatro, sinema vb), felsefe, yaratıcı yazın, iletişim, yönetim gibi uzman olduğumuz alanları interdisipliner bir yaklaşımla öğrenme yolculuğunun temel araçları olarak kullanırız.
  5. Katılımcılara deneyimlerini kullanarak paylaşabilecekleri aktif pozitif platformlar sağlarız.
  6. Profesyonel iş yaşamında artan vahşi rekabet nedeniyle katılımcıların bilinçaltında yıpranmış takım çalışmalarını oyun bazlı aktivitelerde kullanarak eğlenceli, yaratıcılığı tetikleyen, rekabetler yaratırız.