NEWTON ATÖLYELER

Newton Atölyeler : Newton yaklaşık 350 yıl önce klasik mekaniğin temelini attığı çalışmasıyla ardından gelenlere öğrenme yolculuklarının temel yol haritasını hazırladı. Bu noktadan hareketle profesyonel iş yaşamında gerekli temel eğitimleri kendi yaklaşımımızla deneyim odaklı ve eğlenceli bir formda yeniden tasarladık.

  • Etkin İletişim
  • Zaman Yönetimi
  • Etkili Sunum Teknikleri
  • Temel Satış Becerileri
  • Etkili Beden Dili Kullanımı
  • Temel Yönetim Becerileri
  • Etkin Toplantı Yönetimi
  • Eğiticinin Eğitimi